Polityka Prywatności/Regulamin

Ale Motyw

Mariusz Kacała Wola Batorska 300 ,

32-007 Zabierzów Bocheński

Działalność wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadająca : adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń : Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński NIP : 683 172 9994 , REGON 121226242

 

-Odstąpienie od umowy zawartej na odległość : termin 14 dni od dostarczenia produktu , bez podania przyczyny , koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

 

                  POLITYKA PRYWATNOŚCI               

 

-  z względu na charakter działalności są to sporadyczne podstawowe dane które są tylko wykorzystywane do zawarcia umowy sprzedaży oraz wysyłki 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest : Mariusz Kacała,firma Ale Motyw z siedzibą Wola Batorska 300, e-mail: alemotyw@onet.pl

  2. Dane będą przetwarzane w celu : Zawarcie realizacja umowy sprzedaży, Gdy klient korzysta z dostawy przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora

  3.  dane będą przechowywane przez okres : umożliwiający identyfikacje osoby , której dane dotyczą , przez okres nie dłuższy , niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane 

  4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  5. .Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie . Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  6. . Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych

 

REGULAMIN:

 

 ELEKTRONICZNE USŁUGI W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Po wcześniejszym wybraniu rozmiaru szafki zostają wysłane zdjęcia gotowych szafek na maila oraz ich wymiary , szafki posiadają odcienie koloru drewna - Po wyborze szafka zostaje wystawiona na stronie do zakupu

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków-1.klikniecia przycisku zamów ( można także zrezygnować w tym momencie także zakupu klikając przycisk usuń )  2. wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku - wyślij zamówienie 

2.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym 

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym 

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście .

3  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze 

 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

- Termin realizacji dostawy od 1 do półtorej tygodnia od zaksięgowania kwoty na koncie

1.   Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  -  Przesyłka kurierska

  -  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński  – w Dni Robocze, w godzinach od 16:30 do 21:00 oraz w soboty w godzinach od 12:00 do 19:00. Po wcześniejszym kontakcie minimum dwa dni przed planowanym odbiorem 

 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego 

 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący , Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  pisemnie na adres: Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński 

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mariuszx6@gmail.com 

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej tego regulaminu . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu , 

5.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Mariusz Kacała,Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński 

6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

mail 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data