POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI

 

- Do Rachunku/Faktury Zostaje Dołączone Przeze Mnie

Pisemne Potwierdzenie Zakupionego Antyka Czyli Rodzaj Oraz Przybliżone Datowanie.